กำหนดการจัดงาน

โครงการ “ปั่นการกุศล รวมใจที่แม่สอด”

กำหนดการปั่น อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561

5:00
5:30
6:00
6:30
7:50
8:30
09.30
10:50
11:00
ฮีโร่นักปั่นเริ่มพร้อมกันบริเวณงาน
ประธานกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ปล่อยตัว “ฮีโร่นักปั่น”
Hero นักปั่นถึงจุดพักที่ 1 ณ กาดไอดิน พักรับประทานอาหารเช้า
Hero นักปั่นถึงจุดพักที่ 2 จุดชมวิวเนินเขา มีทีมงานถ่ายรูปให้
Hero นักปั่นถึงจุดพักที่ 3 ชมการแสดง
Hero นักปั่นถึงจุดกลับสุดท้าย ณ ไร่มณีทิพย์ ชมการแสดง
เสร็จสิ้นภารกิจการปั่น / มอบรางวัลและเหรียญ
ปิดงาน

 

งานเลี้ยงขันโตกช่วงเย็น

16:30
17:00
17:15
17:30
17:40
18:00
18:30
18:40
19:00
19:30
แขกนักปั่นเข้าในงาน
ประธานกล่าวเปิด ร่วมรับประทานอาหาร
วีดิทัศน์แนะนำมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้า
การแสดงจากน้องๆ “รวมใจที่เทียนเอิน”
การแสดงดนตรีโฟล์คซอง
ประมูลของที่ระลึก
การแสดงจากโรงเรียนแม่ตาว
ไมค์ธรรมเสียงทอง ประมูลขึ้นร้องเพลง
ประมูลของที่ระลึก
ประธานกล่าวปิดงาน